• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

ارائه مواد اولیه و محیط کشت های مورد نیاز شرکت های تولید کننده کوید 19

شرکت آریو پژوهان فارمد مفتخر بوده با ارائه بخشی از مواد اولیه و محیط کشت های مورد نیاز شرکت های تولید کننده کوید 19 گام کوچکی در راستای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن بردارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.