• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

برگه آنالیز ( COA: Certificates of Analysis )

برگه آنالیز (   COA: Certificates of Analysis  )

خلاصه ای از نتایج آزمایشات نمونه های فرآورده ها یا مواد به همراه ارزیابی آنها برای تطابق با مشخصات اعلام شده است. این خلاصه شامل اطلاعاتی نظیر خواص فیزیکی و شیمیایی، تعیین مقدار ماده موثره، بررسی یکنواختی دوز و … است.
روش آنالیز (MOA: Method of Analysis)
دستور العملی حاوی روش ها و فرآیندهای ارزیابی فرآورده ها یا مواد که معمولا بر پایه روش های فارماکوپه ای یا روش های طراحی شده داخل آزمایشگاهی انجام می شود.
در واقع برگه آنالیز مواد آزمایشگاهی و شیمیایی یا certificate of analysis، گواهینامه‌ای است که کمپانی‌های معتبر نظیر شرکت مرک و شرکت سیگما آلدریچ در سایت‌های خود به شما ارائه می‌دهند. در یک بیان ساده خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریز ساختار آن بستگی دارد و در انجام پژوهش‌ها، ویژگی‌های یک ماده و ترکیب درصد اجزاء نمونه، تعیین اجزاء آلی و معدنی موجود در آنها شناسایی می‌شوند این اطلاعات در برگه آنالیز مواد آزمایشگاهی درج می‌شود. با وارد کردن batch number یا lot number در سایت مرک و سیگما آلدریچ قادر خواهید بود که به اصل بودن جنس خود اطمینان حاصل کنید و آنالیز محصول و تاریخی که بر روی لیبل محصول خورده است را بصورت گواهینامه‌ای از سایت‌های مرک و سیگما آلدریچ دانلود کنید.
مشخصات محصول درون برگه آنالیز
در برگه آنالیز یک محصول چه مواردی ذکر می‌شود:
آیدی برگه آنالیز (certificate of analysis ID)
نام تهیه کننده محصول (Producer and client)
نام آزمایشگاهی که تست را انجام داده (Test laboratory)
اسم محصول (Sample identification)
شماره سفارش یا همان cat No
سری ساخت محصول یا Lot No
اعتبار سنجی (Accreditation)
روش تست (Test method)
تاریخ آنالیز (Date of analysis)
تاریخ عرضه محصول (Date of release)
حداقل ماندگاری (Minimum shelf life)
ترکیبات (Composition)
آماده سازی و استریل کردن (Preparation & sterilization)
کاربرد محصول (Application)
نحوه نگهداری محصول (Storage)
پارامترهای فیزیکی محصول شامل وضوح، رنگ و … (Physical parameters)
عملکرد میکروبیولوژی (Microbiological performance)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.