• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد بازرگانی، واردات و صادرات

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد بازرگانی، واردات و صادرات
معنی و مفهوم مخفف مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد بازرگانی، واردات و صادرات
پیش فاکتور: شامل اطلاعات خریدار و فروشنده و کلیه شرایط کالای مورد معامله و توافقات طرفین P/I Proforma Invoice
سند حمل: بارنامه ای که قابلیت انتقال و معامله داشته باشد. B/L Bill of Landing
اعتبار اسنادی L/C Letter of Credit
تاییدیه فروش S/C Sales Confirmation
تاییدیه سفارش O/C Order Confirmation
قیمت واحد کالا U/P Unit Price
سفارش خرید P/O Purchase Order
بارنامه فیاتا = بارنامه حمل ترکیبی/ مرکب فیاتا F.B/L Fiata Bill of Lading
صدور و ارایه اسناد بعد از DP State BL State Bill of Lading
با قید این عبارت در بارنامه،هزینه تحویل کالا از بندر مبدا و همچنین بارگیری کالا به کشتی در کشور مبدا و هزینه های تخلیه از کشتی در کشور مقصد به عهده فروشنده CY/CY Container Yard / Container Yard
انتقال تلگرافی پول T.T Telegraphic Transfer
قیمت کالا در گمرک = قیمت کالا + کرایه حمل از مبدا تا مقصد + هزینه بیمه باربری C.V CIF Value
کمیت = تعداد کالا QTY Quantity
گواهی بازرسی کیفی C.O.I Certificate of Inspection
بازرسی پیش از حمل کالا P.S.I Pre Shipment Inspection
راه نامه: سند غیرقابل انتقال و معامله در حمل های زمینی C.M.R Convention Merchandise Routier
گواهی تطابق کالا با استاندارد V.O.C Verification of Conformity
پول نقد در برابر ارایه سند C.A.D Cash Against Document
ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار P.B.G Performance Bank Guarantee
ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت A.P.G Advanced Payment Guarantee
بارگیری کامل کانتینر، یک بارنامه صادر شده است. F.C.L Full Container Load
محل نگه داری کانتینرها C.F.S Container Freight Station
بدون هزینه –  مجانی F.O.C Free of Charge
تحویل کالا محل کارخانه / انبار فروشنده EX.W Ex Works (…named place)
حمل کننده در مبدا F.C.A Free Carrier
تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا حمل F.A.S Free Alongside Ship
تحویل کالا روی عرشه کشتی در مبدا حمل F.O.B Free On Board
قیمت کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد C.F.R Cost and Freight
قیمت کالا + هزینه حمل تا مقصد + حق بیمه C.I.F Cost Insurance and Freight
پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد C.P.T Carriage Paid To
پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد C.I.P Carriage and Insurance Paid To
تحویل کالا در مرز D.A.F Delivered at Frontier
تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد D.E.S Delivered Ex Ship
تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد D.E.Q Delivered Ex Query
تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی توسط فروشنده D.D.U Delivered Duty Unpaid
تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی پس از خروج کالا از گمرک توسط فروشنده D.D.P Delivered Duty Paid
هزینه بارگیری در مبدا و هزینه تخلیه در بندر مقصد به عهده خریدار است (F.I.F.O) Free In & Out and Stow
هزینه بارگیری در مبدا و هزینه تخلیه در بندر مقصد به عهده فروشنده یا شرکت حمل است L.I.O.S Liner In & Out and Stow
سند واحد اداری – اظهارنامه گمرکی S.A.D Single Administrative Document
زمان تقریبی رسیدن کشتی به بندر مقصد E.T.A Estimate Time Arrival
زمان تقریبی حرکت کشتی از بندر مبدا E.T.D Estimate Time Departure
این نوع LC زمانی باز می شود که با کمبود وقت و یا تعطیلی های چندروزه مواجهیم و ممکن است تاریخ PI منقضی و یا شرایط تغییر یابد که از بانک گشایش کننده درخواست ارسال pre advise L/C را می نماییم.که محتوای آن شامل: مبلغ اعتبار،تاریخ گشایش اعتبار،تاریخ سررسید،نام فروشنده و خریدار،شماره اعتبار و … ذکر می گردد. Pre Advise L/C
نسخ کامل بارنامه Full Set B/L
عمل خارج کردن هر نوع کالایی از قلمرو گمرکی –  صادرات کالا Exportation
هزینه اضافی در حمل و نقل Surcharge
پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر Despatch
هزینه معطلی / خسارت دیرکرد Demurrage
بانک پوشش دهنده مالی Reimbursing Bank
بانک گشایش اعتبار Applicate Bank
فاینانس،تامین مالی / تامین مالی از طریق خطوط اعتباری Credit Line Finance / Refinance
بارنامه بدون قید و شرط / بارنامه مخدوش Clean Bill / Dirty Bill
از طریق معامله اسناد / پرداخت نقدی By Negotiation / By Payment
اتاق بازرگانی Chamber of Commerce
قیمت کالا + هزینه حمل به داخل کشتی + هزینه کرایه حمل از مبدا تا مقصد + هزینه تخلیه از کشتی به اسکله در بندر مقصد به عهده فروشنده (حمل کننده) می باشد. CFR Full Linear Terms
تعداد (بسته ها) کالاها به طور دقیق در هر کانتینر Packing Container
صورت عدل بندی Packing List
کسری در تحویل کالا در مقصد Short Ship
مدت اعتبار پیش فاکتور Validity of PI
مدت اعتبار اسنادی Validity of L/C
نماینده انحصاری / نماینده منحصر به فرد Exclusive Agency / Sole Agency
انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر Transshipment
دفعات حمل Partial Shipment
بانک معامله کننده اسناد Correspondent Bank
ذی نفع اعتبار / فروشنده Beneficiary
مدت زمان حمل Shipment Period
متقاضی / درخواست کننده Applicant
هزینه های بانکی Banking Charges
نام شرکت / شخصی که باید به او اطلاع داده شود. Notify Party
متصدی حمل،هماهنگ کننده حمل کالا Forwarder
حمل کننده کالا Carrier
تحویل گیرنده کالا در مقصد Receiver
گواهی مبدا C.O Certificate of Origin
فهرست موجودی کالا در کشتی، کامیون، هواپیما و یا کانتینر Manifest
میزان خسارتی می باشد که به عهده شرکت بیمه نمی باشد Franchise
زمان مجاز بارگیری کالا در مبدا و زمان مجاز تخلیه کالا از کشتی در مقصد Lay Time
بررسی، بازرسی کمیت و کیفیت کالا Surveillance
بازرسی – معاینه – سرکشی Inspection
سند رسمی – گواهی نامه Certificate
پیش پرداخت Prepayment
حمل – محموله Shipment
انبار گمرک، انبار کالا Warehouse
زمان تحویل کالا Delivery Time
پیک، قاصد، پست سریع بین المللی Courier Service
بارنامه Bill of Lading
بارگیری روی وسیله نقلیه ی عیب و نقص Clean on Board
برات ارزی Bill of Exchange / Draft
تعرفه H.S./Customs Tariff
بانک پرداخت کننده وجه اعتبار Paying Bank
بانک محلی Local Bank
گواهی ضد عفونی Fumigation Certificate
گواهی سلامت Sanitary Certificate
تحویل به موقع Just in Time
تخفیف مالیاتی Abatement of Taxes
تسویه حساب Account Settled
حساب گیرنده Account Payee
کرایه حمل Freight Charge
رسید دریافت کالا RFSBL Received For Shipment BL
پیش از یک بارنامه برای یک کانتینر صادر شده است L.C.L Less than Container Load
یکی از ابزار های انتقال پول از بانکی به بانک دیگر SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
تنها منطقه پرداخت یورو SEPA Single Euro Payment Area
بارگیری کالا در کشتی Shipped on Board
زمان منتظر ماندن کالا تا سوار شدن به وسیله نقلیه دیگر Freeze Time
انتقال خود کانتینر از یک وسیله به وسیله دیگر Trans Shipment
تحویل کالا کنار کشتی در بندر مبدا F.A.S Free Along Side
اسناد حمل یا اسناد بازرگانی Shipping Document
هزینه بارگیری و تخلیه به عهده خریدار است FIFO Free In Free Out
سیستم طبقه بندی و کد گذاری کالاها توسط سازمان جهانی گمرک HS code Harmonized System code
کشور تولید کننده Origin
هرچه مقدار افزایش پیدا می کنه قیمت کاهش پیدا می کند. Table Quantity
بندر مقصد یا مبدا Port
گواهی انطباق C.O.C Certificate Of Conformity
اظهارنامه S.A.D Single Administration Document
گواهی دریافت کالا توسط خریدار در F.C.R Forwarder Certificate Received
ارائه سند D.P Document Presentation
روز بررسی اسناد حمل (نهایتا طی 5 روز بر اساس Negotiation Date
بارنامه سراسری Through BL
زمان تقریبی حرکت کشتی E.T.D
زمان تقریبی رسیدن کشتی E.T.A
سفارش حمل S.O Shipping Order
زمان پرداخت وجه اعتبارات اسنادی Maturity Date
روز پرداخت Value Date
بارنامه مستقیم Direct BL
راه نامه: سند غیر قابل انتقال و معامله در حمل های زمینی C.M.R Convention Merchandise Routier
توضیحات درباره ی وزن در بارنامه S.T.W Said To Weight

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.