• 021-88524802 - 021-88539641
  • تماس با واتساپ: 09903583936

MSDS چیست ؟

MSDS چیست ؟

MSDS مخفف عبارت Material Safety Data sheets  به معنی “برگه های اطلاعات ايمني مواد” مي باشد. MSDS تا جایی که ممکن است باید ساده و مختصر باشد و به زبان رسمی کشور استفاده کننده از ماده شیمیایی باشد.
فایده MSDS چیست؟
وجود برگه اطلاعات ايمني در كنار ماده مورد نظر ، اطلاعاتي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد كه مصرف كننده با آگاهي از ماهيت آتي ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضايعات ناشي از استفاده ، جابجايي و انبارش نادرست آن در امان باشد. بدين ترتيب كه اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده اي بيانگر اين است كه نحوه صحيح استفاده از آن بايد چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محيطي بايد نگهداري شود ، در انبارش و جابجايي آن چه نكات ايمني بايد رعايت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.
ارائه می شود؟  MSDSازطریق چه اطلاعاتی
برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) معمولا بایستی حاوي اطلاعات زیر هستند:
⦁ نام علمي ماده
⦁  كد بين المللي شناسهCAS#
⦁  توصيف ماده
⦁ شناسه و فرمول ماده
⦁ مخاطرات
⦁ كمك هاي اوليه در شرايط حوادث و مسموميت ها
⦁ روش هاي اطفاء
⦁ روشهاي كاهش حوادث
⦁ انبارداري و نگهداري
⦁ كنترل هاي مواجهه و وسايل حفاظت فردي
⦁ خصوصيات فيزيكوشيميايي
⦁ پايداري و واكنش پذيري
⦁ مشخصات سم شناسي ماده
⦁ مشخصات اكولوژي و زيست محيطي ماده و توصيه هاي لازم جهت امحاء مواد زايد
⦁ اطلاعات مرتبط با حمل و نقل
⦁ اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات مربوطه و ساير اطلاعات مرتبط
معمولا برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی حاوی اطلاعات 16 گانه بالا می باشند اما ممکن است حسب ضرورت و یا مقررات کشور های مختلف  مطالب دیگری نیز اضافه شود یا بعضی از اطلاعات غیر ضروری حذف گردد.
تفاوت MSDS  با برچسب روی ماده شیمایی چیست؟
MSDS تا حدود زیادی با برچسب ایمنی روی بسته بندی ماده شیمیای متفاوت است. یک برچسب ایمنی ممکن است مواردی کلی را در مورد خطرات بالقوه ی یک محصول یا ماده ی شیمیایی خاص بیان کند در حالی که MSDS اطلاعات جامع تر و کامل تری را عنوان می کند. در حقیقت MSDS می تواند به عنوان یک رفرنس برای تهیه ی برچسب ایمنی مواد نیز به کار رود. به طور کلی می توانیم بگوییم که MSDS بدین منظور تهیه می شود که خطرات یک محصول را بیان کند و به ما بگوید که روش ایمن کار با آن محصول چگونه است.
چه کسی مسئول تهیه MSDS  می باشد؟

کلیه تولید کنندگان مواد شیمیایی بایستی به هنگام عرضه آن ماده MSDS آن را نیز ارائه نمایند. وارد کنندگان مواد شیمیایی نیز بایستی بایستی MSDS  ماده وارداتی را از تولید کننده مطالبه نمایند و صرفا موادی را به کشور وارد کنند که دارای MSDS باشد. توزیع کنندگان مواد شیمیایی نیز مکلف به عرضه MSDS ماده به مشتری می باشند.در داخل سازمان ها نیز مدیریت ارشد  مسئول فراهم ساختن امکانات و شرایط لازم جهت تهیه و انتشار MSDS و قرار دادن آن را در اختیار استفاده کنندگان می باشد. تهیه و تایید فنی MSDSبر عهده ی کارشناسان ایمنی و بهداشت سازمان می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.